Váš nákupný vozíkZavrieť

Váš nákupný košík je momentálne prázdny.

Prihlásiť sa Zavrieť

Reklamácie a záruka

1 Sťažnosť


1.1 Zákazníci, ktorí chcú reklamovať vady objednaného tovaru, musia kontaktovať spoločnosť VortexVR prostredníctvom zákazníckeho servisu na e-mailovej adrese support@vortexvr.sk do troch rokov, ale vždy čo najskôr po zistení vady.

 

1.2 Ak spoločnosť VortexVR zistí, že tovar je chybný a chyba nie je spôsobená žiadnou okolnosťou na strane zákazníka, spoločnosť VortexVR na vlastné náklady odstráni chybu tovaru alebo tovar vymení za nový. V prípade oprávnených reklamácií spoločnosť VortexVR uhradí náklady na spätnú prepravu.

 

Ak svoj výrobok pošlete niektorému zo servisných partnerov spoločnosti VortexVR.sk alebo ak spoločnosť VortexVR.sk váš výrobok postúpi servisnému partnerovi, servisný partner vás môže kontaktovať priamo ako zákazníka.
 

2 Záruka


2.1 Na naše výrobky sa vzťahujú záruky, ktoré nám poskytujú výrobcovia alebo dodávatelia. Zmyslom je predovšetkým oprava, ak sa váš výrobok pokazí. Ak výrobok nie je možné opraviť, bude nahradený ekvivalentným výrobkom. Ako zákazník si nemôžete uplatniť žiadnu ďalšiu záruku na výrobok od spoločnosti VortexVR. Záruka sa prenáša na prípadného kupujúceho z druhej ruky, čo znamená, že vy, ktorí ste si výrobok kúpili z druhej ruky, si môžete dať výrobok opraviť u nás. 


2.2 Ak nakupujete ako súkromná osoba a ako pôvodný zákazník, máte právo podať reklamáciu na svoj výrobok do 3 rokov odo dňa, keď ste ho dostali. 

2.3 Obchodníci nemajú právo na reklamáciu po uplynutí záručnej doby. 

2.4 Aby bola záruka platná, musí byť sériové číslo neporušené. 

2.5 Nezabudnite, že poškodenie spôsobené nadmerným množstvom prachu v počítači má za následok stratu záruky a práva na reklamáciu. Odporúčame nenechávať počítač na zemi, ale zavesiť ho pod stôl. Niekoľkokrát ročne ho vyčistite vzduchovou konzervou, aby ste predĺžili životnosť počítača.

 

E-mail: support@vortexvr.sk 

Telefón: (+48) 516 530 153